கனவு தேவதை.. இலையுதிர்.. மண்
  - ப . ஜெயபால்
  கனவு தேவதை.. இலையுதிர் காலம்.. மண் வாசனை

01.
கனவு தேவதை
----------------------

தூங்க எத்தனிக்கும் நிமிடம்

மூளையிலிருந்து ஒரு காதல் கவிதை

வந்து விழுந்தது

படிக்க நினைத்து

விரித்துப் பார்கையில்

குடைப் பிடித்துச் சென்ற

தேவதை ஒருவளின்

பாதங்கள் மட்டுமே பதிந்திருந்தது ....02.
இலையுதிர் காலம்
--------------------------

ஒரு வேனிற்கால வேளையில்

ஏனோ

காற்றுடனான உரையாடலை

முறித்துக்கொண்டிருந்தன

இலைகள் ........03.
மண் வாசனை
-------------------

மழை

மண்ணோடு பேசும்

மௌனமொழி .......
வார்ப்பு
www.vaarppu.com